Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
obec Bohunice okres IlavaHľadať
 
 

Poľovnícke združenie

História poľovníckeho združenia

    Poľovníctvo bolo v minulých rokoch chápané ako lov zveri a v období nevoľníctva bolo výlučne výsadou zemepánov. Poddaní mali iba pracovnú povinnosť ako napr. tri razy do roka zúčastniť sa so svojim zemepánom poľovačky ako nadháňač a nosič ulovenej zveri.

    Obdobie organizovaného poľovníctva na Slovensku začalo až po roku 1860. Urbárske lesy prenajímali susediace veľkostatky alebo ich poľovnícky obhospodarovali spolu s vlastným revírom. V období roku 1920 začali u nás vznikať prvé poľovnícke spolky. Členovia týchto spolkov si prenajímali obecné poľovné revíry formou licitácie. Bohunický poľovný revír s výmerou 1288 jutár patril od roku 1922 veľkostatku Pruské. V roku 1929 bol na Slovensku vydaný prvý zákon o poľovníctve č. 98/1929 Zb. Po roku 1948 sa už poľovné revíry do dražby nedávali, ale prenajímali ich vznikajúcim ľudovým poľovníckym spoločnostiam. Od roku 1954 už pôsobili novovytvorené poľovnícke organizácie. Obec Bohunice vtedy patrila do ľudovej poľovníckej spoločnosti Pruské. V roku 1960 došlo k zlúčeniu troch okresov (Ilava, Púchov, Pov. Bystrica) do nového okresu Pov. Bystrica. V roku 1972 došlo k vytvoreniu väčších poľovných revírov a tak poľovná plocha obce Bohunice bola rozdelená medzi Poľovnícke združenie Bolešov a Pruské. Tento stav trval do roku 1992, kedy sa vlastnícke vzťahy k pôde staly rozhodujúcimi pre vznik nových poľovných revírov. Začiatkom roka 1993 bol schválený nový poľovný revír s názvom "Drieňová" Bohunice, ktorý zahrňuje i kataster obce Krivoklát. Členskú základňu nového poľovníckeho združenia tvoria občania z obcí Bohunice a Krivoklát.
    Poľovnícke združenie "Drieňová" Bohunice vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 16. mája 1993 za účasti štrnástich zakladajúcich členov. Výmera poľovného revíru je 1383 ha, z toho 361 ha je lesa. V revíri sa nachádza zver jelenia, srnčia, diviačia, v malej miere zajac poľný, bažant, jarabica a kačica. Hojný je výskyt tzv. škodlivej zveri - líšky a kuny skalnej.

    Úlohou členov poľovníckeho združenia nie je iba lov zveri, ako si to často myslí nepoľovnícka verejnosť, ale hlavne starostlivosť o zver - budovanie poľovníckych zariadení ako sú krmelce, zásobníky, soľniská, posedy, prikrmovanie zveri v zimnom období, obrábanie políčok pre zver a ďaľšie iné úlohy.


 

Polovnícke združenie Drieňová

Zakladajúci členovia

Zakladajúci členovia


 
ÚvodÚvodná stránka